Kullanım Koşulları

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “Site Yönetimi” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TANIMLAR:

KapakSözler: www.kapaksozler.gen.tr ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan içeriklerin tamamı.

Kullanıcı: Üyelikleri olmamasına rağmen KapakSözlere herhangi bir yolla erişen ya da KapakSözler’i ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesini açık iradesiyle onaylayarak KapakSözler üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar vasıtasıyla diğer sosyal medya siteleri üzerinden ya da ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla KapakSözler’e kayıt yaptıran ve KapakSözler’de sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler “Üye” olarak anılacaktır.

İçerik: KapakSözler’den erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütünü.

İçerik Sağlayıcı: KapakSözler dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar. Yönetimin İçerik Sağlayıcılar’ın içeriklerinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Bu web sitesi yalnızca Kapaksozler.gen.tr yönetimindedir. Kapaksözler.gen.tr editörleri ve kullanıcılar tarafından yazılan site içeriği kulanım koşulları ve gizlilik şartları ve ilkeleri doğrultusunda  ziyaretçiler tarafından kullanılabilir. Kapaksozler.gen.tr üzerinde bulunan görsel ve metinsel tüm içerikler ulusal ve uluslararası alanda telif hakları ve fikri sinai haklar yönünden korunmaktadır.

 • Site üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı, topluma zarar verebilecek türde ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olan hiçbir içerik yayınlanamaz.
 • Site üzerinde editörler, kullanıcılar ya da ziyaretçiler tarafından yazılan tüm içeriklerden sadece yazan kişi sorumludur. Site yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.
 • Site üyeleri, kullanıcıları ya da ziyaretçiler hiçbir şekilde site üzerinde alıntılarda dahi aktif link veremez. Alıntı yapılırken pasif link verilmelidir. Bu gibi durumlarda telif hakkı ihlallerinden site yönetimi sorumlu değildir.
 •  Site içerisinde hiçbir şekilde bir siyasi görüş içeren bir yazı ya da görsel yayınlanamaz. Yayınlandığı taktirde sorumluluk sadece yazan kişiye aittir.
 • Üyelerin kişisel bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıs kişilerle paylaşılamaz. Kullanıcılar bu bilgilere ulaşabilmek için site sistemlerine erişmeye çalışması durumunda haklarında savcılık şikâyeti yapılacağı bildiğini peşinen kabul ederler.
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın ve Üye‘lerin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini peşinen kabul eder.
 • Site üyeleri, kullanıcıları ya da ziyaretçiler hiçbir şekilde herhangi bir şirketin ya da kuruluşun reklamını site üzerinde yapamaz.
 • Site üyeleri, kullanıcıları ya da ziyaretçiler hiçbir şekilde site güvenliğini tehdit edici bir saldırıda bulunamaz. Bu gibi durumlarda site sahiplerinin tazminat davası açma hakkı vardır.
 • Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece kapaksozler.gen.tr yönetimine aittir. Üyelik başvurusu Yönetim tarafından değerlendirilecek olup Yönetim herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymaksızın üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Yönetim onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Yönetimin bir Üyeye Üye olduktan sonra da geçici veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi de tamamen kendi takdirindedir. Üyeler bu duruma karşı çıkamayacakları gibi, bu durumdan kaynaklandığını ileri sürdükleri herhangi bir tazminat talebinde de bulunamazlar.
 • Site üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Böyle girişimler sebebi ile ortaya çıkabilecek sorunlardan site yönetimi sorumlu değildir.
 • Siteye üye olurken verilen e-posta adresinin Üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Site yönetimi verilen e-postanın doğru olduğunu öngörerek hareket eder. Yanlış beyan edilen e-postalardan dolayı oluşabilecek hatalardan site yönetimi sorumlu tutulamaz.
 • Üyelerin paylaşımlarını düzenleyemeyecek ve silemeyecek olmalarına rağmen Üyelerce sağlanan her türden içerik Yönetim tarafından değiştirilebilir, silinebilir ya da Üyelerce paylaşılan soru vb. içeriklerin başlıkları ya da detayı imla ya da anlam hataları nedeniyle Yönetim tarafından düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.
 • Üyeler, gönderilen her türlü içerik için, Yönetime söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedirler Bu sebeple, kapaksozler.gen.tr ’ye lisansını verilmek istenmeyen herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öyküleri, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal eser ve benzeri gibi ürünleri kapaksozler.gen.tr’ ye göndermeyiniz. Ayrıca, Üyeler gönderilen içerikle birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Yönetime devretmektedirler.
 • Yönetim, KapakSözler dâhilinde kişisel verileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar ve Üyeler, Yönetim tarafından alınan önlemlere rağmen KapakSözler’e yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda KapakSözler’in ve Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmekte ve bu nedenlerle doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan ya da oluşabilecek zararlardan KapakSözler’i ve Yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını peşinen kabul ve beyan ederler.
 • KapakSözler’in veri tabanı, ara yüzü, tasarım, metin, kodlar ve tüm görsel-işitsel ögeler de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KapakSözler üzerindeki KapakSözler yapıtaşı niteliğindeki tüm ögelerin fikri mülkiyet hakları Yönetime aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.
 • KapakSözler’ de kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içeriklerin, KapakSözler içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcılar, Üyeler ve/veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açmaktadır.
 • Kullanıcılar ve Üyeler Yönetimin KapakSözler üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Yönetimin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.
 • Sözleşmeye aykırılık hallerinde site yönetiminin her türlü maddi ve manevi zararlarının tazminini talep hakkı her zaman ve her durumda saklıdır.
 •  İşbu Sözleşme site yönetiminin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

Telif Bildirimi

Kapaksozler.gen.tr web sitesi üzerinde yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerik, uluslararası geçerliliğini sağlamış Creative Commons ve DMCA lisansı ile korunmaktadır. Kapaksozler.gen.tr adresi üzerinde yayınlanan içerikler ticari amaçlı kullanılamaz, kopyalandığı takdirde kaynak belirtilmeden kullanılamaz, kopyalanacaksa orijinal metin üzerinde kaynak bağlantısı haricinde değişiklik yapılamaz.